Lasery
Naše společnost se zaměřuje na dodávky a průmyslové aplikace zéjména CO2,  vláknových a polovodičových laserů. Tato zařízení se nejčastěji využívají v průmyslu pro řezání, vrtání, sváření, čištění a značení kovových i nekovových materiálů.  S těmito lasery jsme připraveni zajistit pro Vaše aplikace široké rozmezí výkonů od mW až po desítky kW s přesně definovanými parametry výstupního svazku. Součástí našich služeb je i dodávka veškerých souvisejících zařízení, které jsou nezbytné pro spolehlivý provoz laserů. Do této oblasti spadá především napájecí, HV a RF zdroje,  fokusační jednotky, korektory svazku, chladící jednotky, ale i polohovací zařízení s CNC řízením. Vzhledem k obrovským možnostem využití laserů není možné vyjmenovat všechny materiály, které lze s nimi obrábět. Proto naše společnost nabízí bezplatně konzultaci a  provedení zkušebních vzorků pro naše zákazníky.

 
Další >