Lasery
Nasza spółka nastawia się na dostawy i zastosowania przemysłowe przede wszystkim CO2, laserów włóknowych i półprzewodnikowych. Te urządzenia są w przemyśle najczęściej wykorzystywane do cięcia, wiercenia, spawania, czyszczenia i oznakowania materiałów metalowych i niemetalowych. Z tymi laserami jesteśmy gotowi zapewnić dla Państwa zastosowanie w szerokiej skali działań od mW aż po dziesiątki kW szczegółowo definiowanymi parametrami wiązki wstępnej. Częścią składową naszych usług jest także dostawa wszystkich z tym związanych urządzeń, które są niezbędne do bezpiecznej eksploatacji laserów. Do tej dziedziny należą przede wszystkim źródła zasilające  HV i RF,  jednostki ogniskujące, korektory wiązek, jednostki ochładzające, ale także urządzenia z pozycjonowaniem do kierowania CNC. Ze względu na ogromne możliwości wykorzystania laserów nie jest możliwe wprowadzić wszystkich materiałów, które można z nimi obrabiać. Z tego powodu nasza spółka oferuje naszym klientom możliwość darmowych konsultacji i darmowe wykonanie próbek.
 
następny artykuł »